El dia a dia al centre obert...

Un bon Psicopedagog/a...

Al llarg d'aquesta setmana en què havia de començar a posar-me a ordenar i prioritzar la feina que queda per endavant a l'hora de dur a terme el meu projecte de pràctiques, he anat reflexionant sobre el meu rol i en definitiva, sobre el rol que ha d'adoptar en aquest cas, el psicopedagog/a i quines han de ser les seves actituds, habilitats per dur a terme una bona tasca.

La primera conclusió a la que arribo és que per assolir i integrar totes aquelles estratègies de caire pràctic que et facin ser un professional impecable, calen molts anys d'experiència i per això, cal molta pràctica. Assaig i error que farà que després de cada intervenció que realitzi el professional hi haurà una bona part de reflexió que induirà a la millora continuada en futures intervencions. Per tant, un bon psicopedagog haurà d'actuar i intervenir sabent que no existeix una "intervenció tipus" que esdevingui la correcta, sinó que aquesta segurament, sempre es podrà millorar. Aquí rau precisament, segons el meu criteri, la riquesa de la professió, la possibilitat d'anar millorant i perfeccionant la intervenció a mesura que el professional adquireix experiència mitjançant la pràctica.

Com deia, tot i que no disposem d'un manual per comptar amb professionals impecables, si que penso que el psicopedagog/a ha de reunir com a mínim alguns dels requisits que exposo a continuació i que, segons he anat parlant i observant de la meva tutora de pràctiques esdevenen clau.

El primer requisit, lògicament, seria comptar amb una formació teòrica i adaptar aquesta, al context concret en el que s'està treballant; segurament, canviarà bastant el rol que té un psicopedagog/a a una escola que el que desenvolupa a un centre obert. En aquest sentit, com ja he comentat altres vegades, considero que en una escola estan molt més clares, les funcions i tasques que aquest ha de desenvolupar a diferència d'altres contextos. Així, en el meu cas, per exemple, al centre obert, aquest esdevé una figura relativament nova i encara, cal perfilar i definir en moltes ocasions, quin paper desenvolupa.

 Relacionat amb el context, cal que el psicopedagog/a sàpiga comprendre aquest context en el que està intervenint. En quant al centre obert (tenint present que és el context que estic coneixent), cal que aquest mostri empatia i sensibilització vers els usuaris (infants i famílies) però també amb els diferents professionals amb els que haurà de treballar i que alhora, intervenen amb aquests usuaris. En aquest cas, el fet de treballar amb un col·lectiu en risc, requereix d'un bon coneixement de les característiques de la realitat concreta i la comprensió real del que això comporta.Així també, el col·lectiu en risc, fa que els professionals hagin d'adaptar les expectatives d'actuació i adaptar aquestes a una priorització de necessitats determinades a les que cal donar resposta.

Finalment, com a requisit indispensable, cal tenir present la importància de la horitzontalitat professional i és que, si alguna cosa he après, és la importància de que el psicopedagog/a estigui capacitat per treballar en equip des d'una estructura no jeràrquica, per tal de fomentar per sobre de tot el treball col·laboratiu amb l'objectiu principal de construir entre tots i totes els professionals implicats...

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: